COVID-19

You are here: Home / COVID-19

LET OP!

In verband met de snelle verspreiding van het Corona virus zijn wij genoodzaakt extra maatregelen te treffen voor zowel uw veiligheid als die van de artsen en assistenten.
Wij vragen u vriendelijk om u aan de onderstaande regels te houden en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Maatregelen in verband met COVID-19:

 • Maak eerst telefonisch een afspraak alvorens u de poli bezoekt. Wij werken alleen op afspraak
 • Spoedgevallen hebben voorkeur. Ook hiervoor dient u eerst telefonisch contact op te nemen alvorens u met uw dier langs kunt komen
 • Houdt minimaal 1,5m afstand van de artsen en assistenten
 • Draag een mondkapje bij het brengen van uw dier
 • Ontsmet uw handen zo gauw u de poli en de behandelkamers binnenkomt
 • Indien mogelijk graag met pinpas betalen
 • Niet na blijven praten op de poli
 • In de behandelkamer is 1 persoon toegestaan.
  *Indien een tolk nodig is mag die bij de deur staan om te vertalen

Warning!

Due to the rapid spread of the Corona virus, we are forced to take extra safety measures.
We kindly request you to follow the regulations.
Thank you in advance.

COVID-19 safety measures:

 • Contact the clinic to make an appointment. We only work by appointment
 • Emergencies have priority. Please contact the clinic first before showing up for an emergency
 • Keep 1,5-meter distance between yourself, the veterinarian and the assistants
 • Wear a mask when entering the clinic
 • Disinfect your hands before entering the clinic and the treatment room
 • If possible, pay by card
 • Please leave the clinic as soon as you are finished. Do not stay to socialize
 • Only one person is allowed in the treatment room.
  * If you come with a translator, he or she can stand at the door of treatment room to translate

Wat is COVID-19?

COVID-19, voluit Corona Virus Disease 2019, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het corona virus. De ziekte dook eind 2019 op in Wuhan en verspreidde zich vervolgens in drie maanden naar andere delen van de wereld. Vanaf 11 maart 2020 is er officieel sprake van een wereldwijde pandemie, die ook wel de corona pandemie wordt genoemd.

Kunnen huisdieren besmet raken met het corona virus?

De kans is erg klein dat huisdieren besmet raken met het corona virus. Op dit moment zijn er in enkele landen wel dieren die positief getest zijn op het virus. Maar het is nog onbekend hoe huisdieren het virus kunnen oplopen. Omdat het aantal positief geteste dieren zo klein is, is het nog niet duidelijk wat de symptomen kunnen zijn. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat landbouwhuisdieren (kippen, varkens ed.) geïnfecteerd kunnen worden met COVID-19.

Kunnen huisdieren het virus overdragen naar andere dieren of mensen?

De kans dat huisdieren besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding, wordt zeer klein geacht. Het is verwaarloosbaar in vergelijking tot het risico op overdracht door direct contact tussen mensen onderling. Wanneer u zelf klachten heeft of besmet bent, moet u het contact met u huisdieren vermijden. Als u zelf geen klachten heeft, wordt aangeraden om de standaard hygiëneregels te blijven toepassen zoals:
 • Handen met zeep wassen na het aanraken van een dier en daarna eventueel met alcohol ontsmetten
 • Laat het dier niet likken aan uw gezicht. Aaien mag, maar tijdens het aaien of erna niet aan je gezicht zitten met je handen.

Wat moet ik doen als mijn huisdier ziek is?

 • Als er sprake is van een ziek dier, in een huishouden waar mensen klachten hebben of patiënt zijn, voorkom dan fysiek contact tussen huisgenoten of verzorgers met het zieke dier.
 • Als uw huisdier ziek is en u geen COVID-19 symptomen vertoont, kunt u naar de poli bellen om een afspraak te maken. Houdt rekening met uw mede mens en blijf minimaal 1,5m van elkaar verwijdert.
 • Het kan geen kwaad als een goed gevaccineerd dier enkele maanden later komt, tot maximaal 1/2 jaar over tijd. Indien u pups en/of kittens heeft die nog niet gevaccineerd zijn, kunt u naar de poli bellen om een afspraak te maken hiervoor. Pups en kittens die niet gevaccineerd zijn, hebben nog niet genoeg weerstand opgebouwd en zijn kwetsbaar voor andere ziekten.

Houdt uw huisdier en u zelf goed in de gaten, want COVID-19 is een virus dat wij serieus moeten aanpakken. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat alle andere virussen die zowel mensen -als dieren kunnen oplopen, vooralsnog aanwezig zijn.